Arkitekter spår mjuk nedgång

Sveriges Arkitekters senaste branschrapport visar att den långa uppgången i branschen är bruten. Men rapporten förutspår att ingen alarmerande nedgång väntar.

Arkitekterna är första länken i samhällsbyggnadskedjan och utvecklingen i deras bransch är därför en viktig konjunkturindikator. 

- Som marknaden ser ut nu bedömer vi att det blir en mjuklandning, inte en krasch, för arkitektbranschen. Men läget, särskilt i omvärlden, är osäkert och vi följer utvecklingen noga, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande, arkitekt SAR/MSA Tatjana Joksimović, till byggnorden.se.

Slutsatsen är att konjunkturnedgången kommer, men att den gör det på så pass höga nivåer att man endast återgår till branschens normalläge.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-11-04 11:49:39