Ökad omsättning i handeln

Enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s, statistik ökade omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser med 4,1 procent i september 2019 jämfört med i september 2018.

Statistiken visar också att omsättningen i dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 3,7 procent och att sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,5 procent.

Enligt SCB ökade den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen med 2,6 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,9 procent. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,0 procent.

Den fastprisberäknade omsättningsvolymen, men icke-kalenderkorrigerade, visade en ökad försäljningsvolym på 3,4 procent för den totala detaljhandeln. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade en uppgång på 0,8 procent. Uppgången för sällanköpsvaruhandeln var 5,3 procent.

SCB rapporterar också att detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,3 procent jämfört med föregående månad. Under juli-september var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,3 procent högre än under april–juni. Uppgifterna är kalenderkorrigerade och i fasta priser.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-11-04 11:49:39

Länk till nyhetsarkivet