Myndighetsfel drabbar XL-Bygg i Växjö

En miss från länsstyrelsen i Kronoberg har kastat grus i planerna på byggandet av XL-Byggs nya anläggning i Växjö. Klagomålet på bygglovet från sex grannar hade inte prövats på rätt sätt.

Smålandsposten skriver att sex villaägare som är grannar till XL-Byggs planerade anläggning hade synpunkter på bygglovet och lämnade in klagomål till länsstyrelsen. 

Men när myndigheten skulle behandla klagomålen, gjorde länsstyrelsen sin bedömning utifrån en annan fastighet och inte XL-Byggs.

- Vi gjorde fel helt enkelt. Det är den mänskliga faktorn. Det är ett förbiseende från vår sida, säger juristen Anders Pyrell till Smålandsposten.

Nu driver grannarna ärendet vidare och överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-11-18 09:42:53

Länk till nyhetsarkivet