SundaHus uppdaterar sin miljödata

Den 5 december släpper SundaHus en ny version av sitt system SundaHus Miljödata. Uppdateringen har gjorts med utgångspunkt från marknadens ökade fokus på farliga ämnen i byggprodukter, miljöcertifieringar av byggnader och ”loggböcker” för byggnader.

Enligt SundaHus kommer kunder som använder systemet för medvetna materialval, det vill säga för att välja produkter utan farliga ämnen samt för att dokumentera innehållet i fastigheter över tid, nu att få ett ännu smidigare och mer projektfokuserat verktyg. 

Systemet ska ha bättre funktioner för exempelvis avvikelsehantering och plats- och mängdregistrering. Gränssnittet har också blivit tydligare och ännu mer intuitivt.

Den nya versionen beaktar varje projekts specifika miljökrav och visar omedelbart hur en produkt står sig i relation till just de kraven. Exempel om en byggnad ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver, så visas en grön tumme upp för alla produkter som klarar just de kriterierna.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-02 12:58:34

Länk till nyhetsarkivet