Fastighetsbranschen investerar mest

Näringslivet har totalt investerat 80,1 miljarder kronor under tredje kvartalet 2019 och fastighetsbranschen stod för 43 procent av investeringarna. Det visar Statistiska Centralbyråns, SCBs, senaste statistik.

Under tredje kvartalet investerade fastighetsbolag och fastighetsförvaltare totalt 34,4 miljarder kronor. Av dessa investerades 14,8 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnad av byggnader. 12,8 miljarder kronor investerades i bostäder.

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier och dessa inköp uppgick till 39,2 miljarder kronor under det tredje kvartalet, vilket motsvarar 49 procent av kvartalets totala investeringar. Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 26 procent och bostäder stod för 16 procent av de totala investeringarna. Förvärv av byggnader och anläggningar motsvarade 8 procent och uppgick till 6,8 miljarder kronor.

Enligt Navet Analytics har den svenska husbyggnadsvolymen utvecklats bättre än förväntat. I Sverige uppgick det totala husbyggnadet till 185 miljarder kronor i påbörjade investeringar under årets tre första kvartal, vilket ligger i linje med fjolårets volym.

Det är lokalbyggandet som har utvecklats positivt medan bostadsbyggandet minskar. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-02 12:58:32

Länk till nyhetsarkivet