Bygghemma satsar på visningsbutiker

Bygghemma har fördubbla antalet visningsbutiker inom gör det själv-segmentet. Satsningen är en del i företagets strategi att öka möjligheten till rådgivning och öka servicegraden för kunderna.

Företaget har öppnat tre visningsbutiker på kort tid. De har öppnats i Jönköping, Lomma och Göteborg. Två av butikerna förläggs i direkt anslutning till Golvpoolens butiker som också ingår i Bygghemma Group.

Tanken är att skapa samordningsfördelar mellan verksamheterna och öka attraktiviteten för kunder som söker helhetslösningar vid ny- och ombyggnationer.

Bygghemma kommer också att öppna ytterligare en visningsbutik i Uppsala. Den slår upp portarna under det första kvartalet 2020. 

Med den nya Uppsalabutiken kommer Bygghemma att ha totalt åtta visningsbutiker i Sverige.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-02 12:58:31

Länk till nyhetsarkivet