Ökade investeringar i husbyggnad

Under de första tre kvartalen uppgick de samlade husbyggnadsinvesteringarna i privata lokaler till drygt 44 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period 2018. Det uppger Navet Analytics i sin senaste konjunkturrapport.

Enligt analysföretaget redovisar branschen starka siffror under 2019 med en tillväxttakt på över 20 procent, där utvecklingen har varit särskilt stark i Norrland och i Stockholm.

När det gäller kontor- och handelslokaler har detaljhandeln haft en ökningstakt kring 10 procent, och även i denna sektor är Stockholmsregionen ett viktigt draglok, där volymen har överstigit fjolårets helårsvolym redan under det tredje kvartalet 2019.

Enligt Navet Analytics tyder dock mycket på att investeringarna inom kontor- och handelslokaler minskar under 2019 i Västra Götaland och Sydsverige.

Emellertid finns det indikationer på en positiv marknadsutveckling. ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer visar att bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig att efterfrågan på arbetskraft ökar med 11 procent under det första kvartalet 2020, vilket är en ökning med tre procentenheter från föregående kvartals prognos.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-16 11:54:35

Länk till nyhetsarkivet