Momentum lägger bud på Swedol

I mitten av november lade Tools ägare Momentum Group AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB avseende samtliga aktier i Swedol. Nu har erbjudandet godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Acceptfristen för erbjudandet inleds den 17 december 2019 och avslutas den 25 februari 2020.

Förutsatt att erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 28 februari 2020, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 6 mars 2020.

I Momentum Group ingår bland annat Tools Sverige, Tools Norge, Tools Finland, Gigant, Mercus Yrkeskläder, TriffiQ Företagsprofilering och Reklamproffsen.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-12-16 11:54:34

Länk till nyhetsarkivet