Ökad risk för bygghandeln

Byggmaterialhandlarna bedömer att svenska folkets köpkraft är fortsatt stark och att de låga räntorna gör att man vill fortsätta förbättra sina bostäder genom olika byggprojekt. Men Coronakrisen riskerar att leda till en motsatt utveckling.

Branschförbundet pekar på att om en större osäkerhet sprider sig bland befolkningen kan det leda till att inköpen minskar eftersom man tenderar att spara pengar i osäkra tider. Och om stängningen av Sverige fortsätter, ökar risken för ökad arbetslöshet, vilket också slår mot köpkraften.

På kort sikt finns risk för varubrist inom byggmaterialhandeln eftersom Kina och Italien kommer att ha stora leveransproblem under den närmsta tiden.

Vidare kan de byggvaruhandlare som satsat på e-handel och effektiv logistik gynnas av coronakrisen om konsumenter undviker fysiska butiker.

Dessutom finns vissa möjligheter för byggvaruhandeln att hålla omsättningen uppe genom att hushållen nu frigör en del pengar till byggprojekt när man drar ner på utlandsresor och restaurangbesök. Det är också sannolikt att det kommer startas fler byggprojekt som en följd av karantäntider och att fler personer jobbar hemma.

På längre sik finns en risk att effekterna av coronaviruset leder till en konjunkturnedgång, vilket kommer att påverka byggsektorn negativt.

Navet pessimistisk

Enligt Navet Analytics ledde finanskrisen 2007-2008 till att investeringarna i husbyggnad minskade med över 30 procent under perioden 2006-2009. Skuldkrisen 2012 ledde också till kraftigt minskade investeringsvolymer, särskilt inom bostadsbyggande samt kontors- och handelslokaler. Mellan 2006 och 2009 mer än halverades bostadsbyggandet och under 2011-2012 föll det med 20 procent.

Med anledning av det snabba händelseförloppet för Coronakrisen har Navet därför reviderat sin prognos och uppskattar att husbyggnadsinvesteringarna kan minska med 60 miljarder kronor, vilket är ett fall på nästan 20 procent i år och nästa år.

I prognosen före Coronakrisen uppskattades de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna till närmare 244 miljarder kronor för 2021. Den nya prognosen visar att volymen istället kan komma att minska till 220 miljarder kronor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2020-03-23 13:02:06

Länk till nyhetsarkivet