Åtstramning hos Vida

Coronavirusutbrottet har fått följdverkningar på sågverksföretagen. Vida minskar nu sin produktion vid två av sina sågverk med 50 procent under april månad.

Skogsaktuellt.se skriver att produktionsminskningen i Sverige delvis är ett resultat av den omfattande nedstängningen av alla typer av verksamheter i Storbritannien.

Vidas ägare Canfor Corporation genomför även neddragningar i dess verksamheter i Kanada och USA.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-04-20 12:51:43

Länk till nyhetsarkivet