Svagare 2019 för Martinsons

För verksamhetsåret 2019 redovisar Martinsons-koncernen en omsättning på 1850 miljoner kronor och en vinst på 79 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten för 2018 på 112 miljoner kronor.

– Vi har haft en stark inledning på året både på sågade produkter och byggsystem. Det är ett kvitto på det engagemang som alla visat under ett år då vi såg stora svängningar på våra marknader, säger koncernchefen Lars Martinson  till woodnet.se.

Bolaget uppger att trävarumarknadens högkonjunktur under de senaste åren fortsatte under första halvåret 2019 för att sedan minska kraftigt. 

Utvecklingen var tvärtom för byggsystem, som i slutet av 2019 hade den starkaste orderstocken någonsin.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-05-04 13:02:44

Länk till nyhetsarkivet