Färre bygglov indikerar sämre tider

Under den senaste sexmånadersperioden har antalet beviljade bygglov för lokaler minskat med ungefär 10 procent jämfört med samma period 2019. Enligt Navet Analytics är nedgången störst för privata lokaler.

Navet betonar att uppskattningen av antalet bygglov baseras på statistik före covid-19-utbrottet och att den ger en tydlig indikation på att byggkonjunkturen, särskilt avseende privata lokaler, redan var på väg in i en svagare period.

Navet skriver “svagare signaler från bygglovsstatistiken, och kanske framförallt betydligt lägre ekonomisk tillväxt samt en hårt drabbad tjänstesektor, medför att prognosen för det privata lokalbyggandet har justerats ner och indikerar minskade husbyggnadsinvesteringar med drygt 20 procent. Dock bör man ha med sig att fallet sker från en hög nivå i ett historiskt perspektiv”.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-05-04 13:02:54

Länk till nyhetsarkivet