Minskat nybyggande

År 2019 var den totala investeringsvolymen i nybyggande drygt 182 miljarder kronor, vilket innebär att nybyggandet sjönk till femårslägsta. Det uppger Navet Analytics som har analyserat det totala påbörjade husbyggandet för 2019.

Navet skriver att när “tillväxten tappar fart i ekonomin som helhet påverkar det främst nybyggnadsaktiviteten på byggmarknaden”. Enligt Navet var ny- och tillbyggnadsvolymen för hela 2019 den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 182 miljarder kronor. Det betyder att nybyggnadsvolymen sjönk med ytterligare 4 procent från 2018 års nivå.

Navet konstaterar att det var småhusbyggandet som minskade mest procentuellt sett med en minskning med 12 procent. Även nybyggandet av offentliga lokaler minskade mycket med en nedgång på 7 procent.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-05-04 13:02:50

Länk till nyhetsarkivet