XL-Bygg blir Mestergruppen Sverige AB

Efter fusionen med Bolist byter XL-Byggs moderbolag namn till Mestergruppen Sverige AB. Det nya moderbolaget har fått en ny ledningsgrupp där Karin Eriksson kvarstår som vd.

Med det nya bolaget byggs en ny serviceorganisation för de cirka 300 butiker som verkar under varumärkena XL-Bygg, Bolist och Järnia. XL-Bygg, Bolist och Järnia kommer att fortsätta verka under sina respektive varumärken.

– Byggvaruhandeln går som tåget mitt i krisen och vi har bråda dagar över lag. Men för oss i ledningen ligger fokus på att utveckla organisation, erbjudande och förutsättningar för handlarnas verksamhet, säger Mestergruppen Sveriges vd Karin Eriksson.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-06-01 12:03:32

Länk till nyhetsarkivet