Beijer i medvind

Beijer Byggmaterial har kommit överens med både JM och Peab om fleråriga avtal om byggförnödenheter respektive byggmaterial. Avtalen uppges vara viktiga för att stärka Beijers position inom byggförnödenheter och för att kunna lyfta volym för nya affärer.

Det rikstäckande avtalet med JM om att leverera byggförnödenheter gäller de kommande fyra åren. Beijer Byggmaterial har under de senaste åren utvecklat sitt sortiment och målsättningen är att bli störst på förnödenheter inom bygghandeln. Avtalet med JM kommer stärka det fokusområdet ännu mer.

Förlängningen av det rikstäckande avtalet med Peab om att fortsätta leverera byggmaterial sträcker sig till slutet av 2022. Beijer uppger att det är ett viktigt avtal där det finns stor potential att lyfta volym och nya affärer, och framhåller att företagets femtio distributionscentraler runt om i Sverige ger en unik förmåga att nå ut till alla kunder.

Beijer Byggmaterial gör också en satsning på fossilfria leveranser i Stockholmsregionen och från den 1 juli 2020 ska alla kontrakterade leveransbilar köra på fossilfria bränslen, vilket uppges ska minska koldioxidutsläppen med minst 80 procent jämfört med dagens leveranser.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-06-01 12:06:03

Länk till nyhetsarkivet