Mindre husbyggande i Norden

Sverige och Finland väntas få den svagaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar 2020. Navet Analytics bedömer att även Danmark får en liknande utveckling, dock med en något svagare minskning. Norge väntas få en bättre utveckling.

Navet Analytics beräknar att under 2020 kommer Sverige och Finland att tappa 10-12 procent av 2019 års husbyggnadsvolym. Minskningen väntas ske på bred front och omfattar både bostäder och lokaler.

En liknande utveckling väntas i Danmark, dock med en något svagare nedgång. Norge spås klara sig bäst med endast en marginell minskning av husbyggandet 2020.

Det första kvartalet 2020 visar att det samlade norska husbyggandet utvecklats starkt både beräknat i årstakt och jämfört med samma period 2019. Utvecklingen kommer dock att dämpas och vändas till en viss nedgång under 2020. 

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-06-15 09:57:22

Länk till nyhetsarkivet

Sök här!

Senaste numret av JBF

Mest läst