Boverket: Byggandet bromsar in

År 2019 planade byggandet ut då 52 000 bostäder började byggas men nu har utvecklingen vänt nedåt igen på grund av coronapandemin, uppger Boverket.

Enligt Boverkets nya prognos minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 15 procent i år, vilket motsvarar 44 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnader, och 2021 faller nybyggandet till 41 500 bostäder.

Prognosen är dock osäker. Enligt Boverket kan utfallet bli både bättre och sämre, men om läget för samhällsekonomin inte förbättras kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen, i synnerhet för 2021.

Boverket pekar dock på att pandemin inte har påverkat småhusbyggandet särskilt mycket och den sektorn kan klara krisen bäst.

Men byggbehovet är fortsatt stort och Boverket bedömer att det sannolikt behöver tillkomma fler än 65 000 bostäder om året fram till 2027 för att svara mot befolkningsökningen.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-08-24 12:25:59

Länk till nyhetsarkivet

Sök här!

Senaste numret av JBF

Mest läst