Beijers anläggningar avyttras

Stark Group stärker sin kassa genom avyttringen av dotterbolaget Beijer Byggmaterials samtliga 37 egenägda anläggningar i Sverige till fastighetsbolaget Sagax för 1,410 miljarder kronor.

Det årliga hyresvärdet uppges uppgå till 85 miljoner kronor och hyresavtalens löptid är mellan 3 och 15 år med en genomsnittlig löptid på 7 år. Beijer Byggmaterial har enligt avtalet en ensidig rätt att förlänga den initiala hyrestiden med ytterligare 15 år.

De aktuella fastigheterna omfattar 560 000 kvadratmeter mark som är bebyggd med industribyggnader samt parkerings-, uppställnings- och rangerytor. Uthyrningsbar area uppgår till 203 000 kvadratmeter varav 64 procent är lagerlokaler, 27 procent är byggvaruhandel och 9 är procent kontorslokaler. 

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-09-07 08:50:44

Länk till nyhetsarkivet