Boverket uppdaterar byggprognos

Boverket konstaterar att samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin, och skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet. Nu beräknar myndigheten att i år påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.

Det betyder att antalet påbörjade bostäder minskar med 9 procent 2020 och med ytterligare 11 procent nästa år.

Bra första halvår

Under första halvåret 2020 påbörjades 28 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Preliminärt påbörjades 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, och nästan 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. 

Antalet påbörjade bostadsrätter var 8 procent färre medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Hyresrättsökningen kopplas till att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och i början av året. I januari 2020 beviljades stöd för drygt 6000 lägenheter.

Osäker framtid

2020 hade en bra start men Boverket spår att byggtakten kommer att avta under andra halvåret, och betonar att utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är fortsatt svårbedömd. 

Osäkra faktorer är hushållens stämningsläge, arbetslöshetens utveckling för köpstarka grupper, finansieringsmöjligheter för bostadsutvecklare och byggherrarnas vilja att agera.

Storstäder tappar

Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder i år minskar med cirka 20 procent i Storstockholm och Stormalmö. I Storgöteborg kan årstakten bli något lägre under 2020 jämfört med 2019. 

Bostadsbyggandet bedöms vara oförändrat eller svagt ökande bland större kommuner och svagt minskande bland övriga kommuner.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-09-07 09:02:37