Södra höjer priset på gran

Södra uppger att den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av coronapandemin, men för sågverksindustrin har marknaden stärkts under sommaren och efterfrågan ökar successivt. Södra höjer därför priset på grantimmer.

– Att efterfrågan på grantimmer ökar är positivt efter en tid av oro och avmattning. Förutsättningarna för vår produktion i skogen är god och vi har fortsatt högt fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-10-05 12:18:26

Länk till nyhetsarkivet