Bygghandeln fortsätter växa

 Navet Navet

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader med 12 procent jämfört med samma period förra året. I Navet Analytics beräkning ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg.

Navet konstaterar också att samma trend finns i övriga Norden under det första halvåret. Finland har en tillväxttakt på drygt 10 procent, medan både Norge och Danmark har haft en uppgång på 20-25 procent.

Enligt Navet var det framförallt under det andra kvartalet som tillväxten tog ordentlig fart, och bland förklaringarna till uppgången är ökat hemarbete, karantän och andra restriktioner kopplande till pandemin. 

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-10-05 12:22:46