Byggtillväxt i Mellansverige

Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden. Navet AB. Mellansverige - ljuset på den svenska byggmarknaden. Navet AB.

Navet Analytics bedömer att endast i Mellansverige kommer husbyggnadsinvesteringarna att växa i år. I Storstadslänen, Sydsverige och Norrland väntas investeringarna minska med mellan 5 och 15 procent.

Husbyggnadsinvesteringarna i storstadslänen väntas minska med 5-7 procent. I Sydsverige och Norrland bedöms investeringarna att minska med cirka 15 procent.

Annat är det i Mellansverige, alltså i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Där spår Navet Analytics att husbyggnadsinvesteringarna kommer att öka i år.

-  Bakom den förväntade ökningen ligger flera faktorer. Dels väntas bostadsbyggandet inte minska i samma utsträckning som i andra regioner, dels visar industrins husbyggnadsinvesteringar på kraftig tillväxt, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på Navet Analytics.

Han konstaterar att industrins husbyggnadsinvesteringar redan överstiger fjolårsvolymen, trots att det återstår sex månader av byggstatistik innan hela 2020 kan summeras.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-10-19 11:33:02

Länk till nyhetsarkivet