Konkurrensverket fokuserar på bygghandeln

Konkurrensverkets förstudie inför konkurrensgranskningen av byggmaterialindustrin visar att stora prisökningar inte nödvändigtvis ligger hos producenterna. Nu vill myndigheten bland annat komma i kontakt med de som har erfarenhet av bygghandel.

I förstudien konstateras “förhållandevis stora prisökningar för vissa material, men att orsaken till ökningen inte nödvändigtvis ligger hos producenterna. Det är en komplex marknadssituation med många aktörer och material i flera led från tillverkare fram till slutanvändare”. 

Myndigheten ska därför titta på strategiskt viktiga branscher, bland annat avseende material som ingår i de flesta byggen av bostadshus.

– Det är intressant att undersöka hur konkurrensen fungerar mellan val av olika material som i dag i allt högre grad är utbytbara med varandra där trä och betong är centrala. Det gäller även för material som utgör nödvändiga beståndsdelar vid byggnation som exempelvis isolering och gips. Projektet kommer att studera de värdekedjor som byggmaterial har. Vi har noterat att material som ingår i bostadsbyggande passerar ett antal aktörer från det att det produceras till dess att det sitter installerat i en bostad, och att den här processen kan vara en fördyrande omständighet, säger Max Brimberg som är projektledare för utredningen.

För att samla information vill myndigheten nu komma i kontakt med de som har erfarenheter kring handel och distribution av byggmaterial, installationstjänster, internationell etablering eller erfarenheter kring eventuella konkurrensproblem.

Konkurrensverkets granskning av byggmaterialindustrin ska redovisas senast den 21 december 2021. Förstudien har gjorts för att dra upp riktlinjerna för granskningen.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-11-02 12:28:06

Länk till nyhetsarkivet