BOA levererar Promat

Från och med i år kommer Bo Andrén AB, BOA, att ansvara för distributionen till den svenska byggmaterialhandeln av Promats produkter inom passivt brandskydd och isolering

Promat utvecklar och säljer produkter för passivt brandskydd och finns representerade i 45 länder. Tidigare har bolaget distribuerat sina produkter till svensk bygghandel via Danmark.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-04-26 12:53:58

Länk till nyhetsarkivet