Byggarnas Partner i nytt samarbetsavtal

 Stockholm Byggkoncept AB. Stockholm Byggkoncept AB.

Byggarnas Partner Sverige AB har slutit ett samarbetsavtal med Stockholm Byggkoncept AB till ett årligt värde på cirka 4 miljoner gällande leveranser av byggvaror och tillhörande tjänster.

- Stockholms Byggkoncept kommer vara en viktig kund för Byggarnas Partner. Vi är övertygade om att vårt engagemang och höga servicenivå tillika ett nytt bredare sortiment kommer ligga till grund för ett riktigt bra samarbete, säger Fredrik Lundberg, kundansvarig proffssäljare på Byggarnas Partner.

Stockholm Byggkoncept AB utför tjänster inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad för fastighets- och förvaltningsbolag, byggledningsföretag, stat och kommun.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-04-26 12:53:56

Länk till nyhetsarkivet