Ökande kostnader för byggvaror

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 4,0 procent mellan mars 2020 och mars 2021. Mellan februari och mars 2021 ökade materialkostnaderna med 0,5 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCB:s statistik visar följande prisförändringar i procent per varuslag:

Februari 2021 - Mars 2021 
Järn och stål* +1,0
Vitvaror 0,0
Elmateriel +0,5
Golvmaterial +0,3
Övrigt byggmaterial** +1,6
Material för målning 0,0
Snickerier -0,2
Betongvaror +0,3
VVS-material +0,7
Armeringsstål +1,5
Trävaror +0,5
Totalt +0,5

Mars 2020 - Mars 2021
Järn och stål* +10,3
Vitvaror -0,1
Elmateriel +3,6
Golvmaterial +1,0
Övrigt byggmaterial** +4,4
Material för målning +1,7
Snickerier -4,0
Betongvaror +5,2
VVS-material +2,6
Armeringsstål +19,8
Trävaror +14,0
Totalt +4,0

* inkl. armeringsstål 
** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-04-26 12:53:55

Länk till nyhetsarkivet