Ökat pris för leveransvirke

Enligt Skogsstyrelsens statistik har virkespriserna för sågtimmer ökat med 4,8 procent på nationell nivå, uppger Skogsaktuellt.se. Ökningen är ett trendbrott då priserna visat en kontinuerlig nedgång sedan 2019.

Priset på leveransvirke, alltså det virke som skogsägare avverkar själva och säljer vid väg, varierar stort mellan regionerna. Jämfört med första kvartalet 2020 har priserna för sågtimmer ökat i två av tre regioner. Priset ökade med sex procent i region Syd och 3,4 procent i region Mellan medan priset sjönk med 4,2 procent i region Nord.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-04-26 12:53:52

Länk till nyhetsarkivet