Osäkerhet hotar byggmarknaden

 Navet. Navet.

Ekonomisk avmattning och en osäkerhet om framtida lokalbehov i spåren av digitaliseringen, kan leda till att planerade projekt inom kontor, handel och hotell skjuts på framtiden. Det är de tydligaste hoten på byggmarknaden, uppger Navet Analytics.

Analysföretaget skriver: “Den snabba nedgången i konjunkturen och pandemins restriktioner har inneburit att företag inom kontaktnära tjänster samt den fysiska handeln har drabbats hårt av minskad omsättning. Konjunkturen som helhet spås ta fart under andra halvåret i år och med ökad aktivitet och produktion följer också växande investeringsbehov. När det gäller nybyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, kan det dock fortsatt finnas en osäkerhet om behoven av kontorslokaler och handelsyta. Detta kan innebära att fastighetsutvecklare och byggherrar tänker till lite extra”.

- Vi ser stora förändringar i samhället som skyndats på av den sociala distansering vi tvingats göra under pandemin. Nya digitala arbetssätt leder till nya behov av lokaler eller att orter och lägen längre från storstädernas citykärnor blir mer intressanta. Samtidigt görs det stora investeringar i de norra delarna av Sverige, vilket ytterligare skiftar fokus från de traditionella storstadsområdena. Förmodligen behöver många befintliga fastigheter och lokaler anpassas till nya verksamheter eller förändrade förutsättningar, vilket skapar behov av ombyggnad och hyresgästanpassning, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-04-26 12:54:00

Länk till nyhetsarkivet