Stor kostnadsökning för byggvaror

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 5,9 procent mellan april 2020 och april 2021. Och mellan mars och april 2021 ökade materialkostnaderna med 2,2 procent. Kostnaden för trävaror har stigit mest med 32,7 procent på ett år. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCB:s statistik visar följande prisförändringar i procent per varuslag:

Mars 2021 - April 2021
Järn och stål* +4,1
Vitvaror +0,2
Elmateriel +1,3
Golvmaterial -0,5
Övrigt byggmaterial** +1,3
Material för målning +0,0
Snickerier +1,7
Betongvaror +1,7
VVS-material -0,0
Armeringsstål +3,1
Trävaror +17,0
Totalt +2,2

April 2020 - April 2021
Järn och stål* +13,4
Vitvaror -0,1
Elmateriel +3,3
Golvmaterial +0,2
Övrigt byggmaterial** +5,9
Material för målning +0,7
Snickerier +0,6
Betongvaror +5,8
VVS-material +2,3
Armeringsstål +21,0
Trävaror +32,7
Totalt +5,9

* inkl. armeringsstål 
** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-05-24 09:57:55

Länk till nyhetsarkivet