Cementa ska bli klimatneutralt

 Cementa. Cementa.

Cementas ägare, HeidelbergCement-koncernen, ska utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Fabriken ska driftsättas 2030 och den ska kunna fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.

Idag står fabriken i Slite för 3 procent av Sveriges totala utsläpp och bolaget hävdar att 2030 kommer den att skapa en kolsänka när företaget börjar fånga in koldioxid för att permanent lagra den i berggrunden.

Företaget kommer studera den anläggning för koldioxidinfångning som håller på att uppföras i Bergvik i Norge. Den kommer att kunna fånga in 400 000 ton årligen vilket motsvarar hälften av Slitefabrikens utsläpp.

HeidelbergCement-koncernen har dock högre ambitioner och planerar för en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i gotländska Slite. Nu har en förstudie påbörjats om teknikval, miljöpåverkan, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-06-07 12:21:58

Länk till nyhetsarkivet