Vändning för lokalbyggandet?

 Navet. Navet.

Det ser mer positivt ut för nyproduktionen av privata lokaler, enligt Navet Analytics som pekar på att antalet beviljade bygglov under det senaste halvåret har ökat med 10 procent jämfört den föregående sexmånadersperioden.

Uppgången sker från ganska låga nivåer. Under 2020 låg husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell på en nivå som var 15 procent under genomsnittet för de senaste tio åren och 20 procent under snittet för de senaste fem åren.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-06-07 12:29:16

Länk till nyhetsarkivet