Bygghandelns tillväxt hotas

 Navet. Navet.

Förra årets starka försäljningsutveckling i den byggrelaterade handeln har fortsatt under de första månaderna 2021. Det uppger Navet Analytics som dock tror på en dämpning under det andra halvåret.

Navet Analytics konstaterar att mellan januari och april 2021 var försäljningen 12 procent högre i jämförelse med samma period 2020.

Dock kan försäljningsökningen dämpas under andra halvåret 2021 när investeringar i hemmet får konkurrens av resor och annan konsumtion.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-06-21 09:40:08

Länk till nyhetsarkivet