Derome bygger ut Derome-sågverket

Derome investerar 400 miljoner kronor i sitt sågverk i Derome för att kunna öka produktionen och säkra tillgången på sågade trävaror i Sverige och andra marknader.

Satsningen ska öka produktionen till 450 000 kubikmeter i ett första steg och 550 000 kubikmeter i ett andra steg. Ombyggnationen väntas vara klar 2024.

- Investeringen innebär att vi bygger ut kapaciteten vid vårt sågverk i Derome och att vi kan möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Investeringen ligger helt rätt i tiden. Samhället måste ställa om till mer klimatsmarta lösningar och förnybart trä är bra för klimatet. Därför känns det bra att många människor vill bo i bostäder byggda av trä, allt fler tror på trä som framtidens material, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome Timber AB.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2021-10-10 10:53:37

Länk till nyhetsarkivet