L

Fresks går in i Stockholmsområdet

Fresks Group AB ser en inkörsport till Stockholm genom att förvärva Byggvaruhuset Färingsö Trä AB från ägarna Peter Skoog och Stefan Poulsen som återinvesterar delar av köpeskillingen och blir delägare i Fresks Group.

- Äntligen har vi funnit en plattform för att kunna bygga vidare till ett större kluster i Stockholmstrakten vilket vi har haft högt på vår prioriteringslista. Att approchera starka entreprenörer som vill fortsätta på en gemensam tillväxtresa är
ett gott betyg för oss som bolag, säger Leif Lindholm, vd Fresks Group.

Färingsö Trä startade strax efter andra världskriget som en liten filial till Bromma Trä. Huvudägarna, Peter Skoog och Stefan Poulsen, som arbetat i bolaget sedan 80-talet har ägt samt drivit verksamheten sedan 2004. Färingsö Trä har cirka 40 medarbetare och en omsättning motsvarande drygt 130 miljoner kr i samt runt Ekerö kommun.

Inkörsport

Leif Lindholm är alltså öppen med att Färingsö är en inkörsport till Stockholm och att fler förvärv är att vänta.

- Det kommer mera. Det är självklart att Stockholmsområdet är intressant för oss. Genom att få in en fot där nu hoppas vi kunna klampa in rejält, säger han till JBF.

Peter Skoog som fortsätter som vd i den nya regin kommenterar affären så här:

- Eftersom branschen är i en stark konsolideringsfas önskade vi en samarbetspartner som värnar om den lokala entreprenörsandan i kombination med att kunna realisera stordriftsfördelar. Fresks Group har ett upplägg som tilltalade oss vilket både möjliggjort fortsatt stort engagemang samt delägande från vår sida.

Glad för kontinuitet

Och Leif Lindholm är glad för denna kontinuitet.

- När vi ser fina entreprenörer vill vi att de ska fortsätta vara aktiva och driva utvecklingen.

En fråga som ännu återstår att lösa är Färingsö Träs anknytning till Woody. Fresks är i övrigt anslutna till XL-Bygg.

- Vi har inte fattat beslut i den frågan. Man måste se på hur respektive kedja tänker.

Hur menar du då?

- Så länge vi ser att fördelarna med att tillhöra en kedja är större än nackdelarna är vi kvar men urholkas det så måste man ompröva även ett sådant beslut.

Samtliga personer på Färingsö Trä förutom Stefan Poulsen kommer fortsätta i sina respektive operativa roller. Tillträdesdag för ägarförändringen är den 31 januari 2018.

Fresks Group kommer i och med detta förvärv ha cirka 470 medarbetare samt en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor.

 

 

 

 

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-21 11:05:08

Länk till nyhetsarkivet