L

60 miljoner back för Byggmax

Byggmax Groups försäljning sjönk under fjärde kvartalet och kedjan gjorde en rörelseförlust på 59 miljoner kronor. Resultatet påverkades signifikant av engångskostnader, säger Byggmax vd Mattias Ankarberg, enligt nätsajten Market.

Försäljningen sjönk jämfört med fjärde kvartalet 2016, både totalt sett och i jämförbara butiker. Nettoomsättningen sjönk med 2,5 procent till 950 miljoner kronor. Den jämförbara försäljningen sjönk med 1,9 procent.

Implementeringen av den nya  strategin, en svag nordisk konsumentmarknad som påverkades av tidigt höstväder samt valutaeffekter lyfts fram som förklaring. Men också den negativa utvecklingen för Skånska Byggvaror påverkade. Försäljningen där sjönk med 19 procent.

Rörelseförlusten uppgick till 59  miljoner kronor för fjärde kvartalet vilket ska jämföras med ett rörelseresultat på 55,2 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Mattias Ankarberg uppger, enligt nätsajten Market, att  en viktig förklaring är engångskostnader på 41 miljoner kronor.

.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-01-25 15:09:52

Länk till nyhetsarkivet