L

Premiär och avsked för vd:ar på Byggmaterialhandlarnas årsmöte

Tre nya ledamöter från de stora kedjorna valdes in i Byggmaterialhandlarna vid fredagens årsmöte. Monica Björk hade premiär som vd och företrädaren Ulf S. Gustafsson avtackades i sitt livs comeback efter det mycket allvarliga tillbudet med en brusten kroppspulsåder.

Det blev förstås mycket känslor när Ulf S. Gustafsson efter elva år som vd blev avtackad. Han blev allvarligt sjuk den 22 januari och var nära att förlora livet när kroppspulsådern brast. Ulf beskrev med blombukett i handen sin tid på förbundet som den bästa tiden i sin karriär. Och då har han ändå varit i branschen sedan mitten av 80-talet.

Sedan tackade han för allt stöd i samband med sjukdomen, ”en liten olyckshändelse” som han själv valde att kalla det.

- Den uppmärksamhet och de vänliga ord och all värme som jag mötts av har gjort mig väldigt ödmjuk för branschen och det vill jag framföra ett väldigt, väldigt varmt tack för. Som ni ser så mår jag bra och står upp igen och jag hoppas att jag kommer att se er i olika sammanhang framöver, sa han.

Nye vd:n om fokus på 2018

Hans efterträdare Monica Björk berättade vad förbundet kommer att fokusera på under 2018. Det handlar om främst tre saker. 1. Öka samarbetet med byggsektorn för att liera förbundet med de aktörer som man har gemensamma intressen med och bli en synligare och starkare röst. 2. Översyn av Vilmas standard. 3. Bli bättre på att utnyttja byggindustrins hållbarhetsdeklarationer för att förbättra byggproduktinformationen.

 Till nya ledamöter i styrelsen valdes Geir Thomas Fossum från Beijer, Karin Eriksson från XL-Bygg och Stefan Pagerud från K-rauta.

Antalet medlemmar har ökat från 668 till 811 på ett år. Det beror främst på att Bolist kollektivanslöt alla sina medlemmar förra året.

Lina Sabadello på Svensk Handel Juridik som bistår Byggmaterialhandlarna med juridisk rådgivning och berättade om vad avdelningen bidrar med och beskrev ett viktigt rättsfall från hovrätten som berör handeln. Frågan i fallet handlar om hur en säljare ska bevisa vad som levererats och få betalt om köparen inte vill betala utställd faktura med hänvisning till att varan inte levererats.

Säljaren har bevisbördan

Utgångspunkten i lagstiftningen är att säljaren ska bevisa att leverans har skett och i praktiken sker det enkelt genom den digitala hanteringen i handeln idag. Men för de fall sådana handfasta bevis saknas har nu hovrätten slagit fast vad som krävs. I fallet hade en återförsäljare sålt butiksinredning till en näringsidkare. Avtalet hade gjorts upp muntligt. Köparen hörde inte av sig och säljaren hävdar att fakturor, kravbrev och liknande hade skickats.

Men köparen hävdade att han inte ens fått inredningen. Först flera år efteråt kunde säljaren visa upp en faktura från den aktuella tiden. Det var dock på tok för sent och säljaren förlorade målet.

Här betonade Lina Sabadello vikten av skriftliga avtal och en effektiv faktureringsprocess som en läxa av fallet. Och att betalningspåminnelser skickas med rekommenderad post vilket inte skett i detta fall.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-03-09 14:52:49

Länk till nyhetsarkivet