L

Premiär för Deromes nya skånska regionlager

I början av april rullade de första lastbilarna med bygg- och järnvaror ut från Deromes nya regionlager i Landskrona.

Landskrona och den 27 000 kvm stora lagerlokalen utmed E6:an kommer bli en ny knutpunkt i södra Sverige och skapa 50 nya jobb. Deromes eget åkeri utökas och vid öppningen finns tio kranbilar och fyra förnödenhetsbilar tillgängliga för att serva den skånska regionen med byggmaterial och järnvaror till byggplatser och industrier.

Lokalerna rymmer ett regionlager för byggmaterial, centrallager för järnvaror samt en kombinerad bygg- och järnhandel med takstolsförsäljning. Ytan som motsvarar nära fyra fotbollsplaner till ytan ger plats för 25 000 lagerförda artiklar.

Etableringen i Landskrona skapar även nya förutsättningar att utveckla det logistikkoncept som har utvecklats i Deromes övriga regioner.

- Det innebär att våra lastbilar kan utgå från ett lager som ligger närmare kunderna, säger Johan Winroth. Det ökar vår leveransservice och kortar transportsträckorna, vilket innebär att vi även minskar vår miljöpåverkan, säger Johan Winroth, vd för Derome Byggvaror & Träteknik.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-04-07 07:17:15

Länk till nyhetsarkivet