L

Dyrt vite för dålig koll på avverkning


Det gäller att ha koll på skogsavverkningen i vissa tvivelaktiga länder om du är direktimportör. Lågpriskedjan Dollarstore måste betala vite på 800 000 kronor för bristande dokumentation.

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter. Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

För drygt ett år sedan förelade Skogsstyrelsen Dollarstore vid vite av 800 000 kronor att genom en rad punkter dokumentera sitt arbete med att kontrollera hur avverkningen skett i de länder som företaget direkthandlat produkter av. Det handlar bland annat om att dokumentera trädarter och avverkningsländer och ta fram handlingar som visar att avverkningen skett i överensstämmelse med lagstiftningen.

När ärendet nådde domstol blev det fart på Dollarstore men inte tillräckligt. Dollarstore uppger att man skapat ett system i form av ett excelark av vilket det framgår att bolaget registrerar inköpare, produkt, produktnummer, trädart och avverkningsland. Därefter gör man bland annat riskbedömningar.

Förvaltningsrätten anser att excelarken bara innehåller ”rena påståenden om att diverse åtgärder har vidtagits” samt en mängd ostyrkta uppgifter. Därför ska vitet dömas ut.
Ytterligare ett träimportföretag väntar på sin dom i ett liknande mål.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-04-07 07:21:26

Länk till nyhetsarkivet