L

Byggvaruförsäljningen viker

Den positiva trenden med kraftigt växande omsättningsvolymer inom byggmaterialhandeln bröts 2017 med endast en marginell ökning. Detta visar Industrifaktas senaste månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

I Industrifaktas redovisning av den byggrelaterade detaljhandeln ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor. Efter två år med kraftig tillväxt i handeln, steg omsättningen för helåret 2017 med endast omkring 1 procent. 

Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta, ser flera förklaringar till utvecklingen. Dels var det en markant inbromsning av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna förra året, dels var tillväxten för ombyggnadsinvesteringarna och det löpande underhållet, där även GDS-marknaden ingår, relativt svag.

- Vi räknar med att trenden fortsätter i samma riktning i år, säger Jenny Ingelström. Vår konjunkturrapport visar att den samlade volymen av husbyggnadsinvesteringar och underhåll troligen ligger kvar på 2017 års nivå.

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-04-07 07:31:46

Länk till nyhetsarkivet