L

Swedisol stämmer Hunton Fiber

Swedisol stämmer Hunton Fiber inför Patent- och marknadsdomstolen.

Hunton Fiber anklagas för att förmedla en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas.
Swedisol anser därför att marknadsföringen är vilseledande.
– Det är en sak att marknadsföringen är felaktig och direkt vilseledande när det gäller klimat och fukt. Men speciellt när det avser något så avgörande som brandskydd är det viktigt att konsumenter och användare blir upplysta på ett sanningsenligt och sakligt sätt, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.
I stämningsansökan uppges påståendena vara av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, och ska därför räknas som otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

 

Mikael Kindbom E-mail:
Publicerad 2018-06-14 18:40:35

Länk till nyhetsarkivet