L

Minskad försäljning för byggmaterialhandeln i juli

Försäljningsökningen för byggmaterialhandeln under tre månader i rad följdes i juli av en minskning och utvecklingen landade på -0,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser.

Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juli landade därmed på 2,5 procent.Månatlig försäljning (mdkr) och tillväxt (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser – juli 2017 till juli 2018

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-08-26 18:45:47

Länk till nyhetsarkivet