L

Byggpall halverar koldioxidutsläppen

Byggbranschens egna Retursystem Byggpall halverar koldioxidutsläppen. Dessutom till bara en tredjedel av kostnaden jämfört med tidigare hantering av lastpallar, hävdar Tobias Falk på Returlogistik. Men han tycker att byggbranschen borde kunna ännu bättre.

- En lastpall ska aldrig slängas i en container på våra byggarbetsplatser. Ett högt återköpspris för en byggpall, samma ersättning även för trasiga byggpallar, är ett incitament som måste bli ännu mer känt bland alla som arbetar inom svensk byggbransch. Det handlar i hög grad om en beteendefråga, säger Tobias Falk.

Byggsektorn är stor och ger ett betydande klimatavtryck men mycket händer också för att minska branschens negativa miljöeffekter. Tobias nämner som exempel ”En klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045 - En färdplan för fossilfri konkurrenskraft.”

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-09-09 18:18:41

Länk till nyhetsarkivet