L

Konkurrensverket vill utreda byggmaterialmarknaden

Bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin, kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark är några faktorer som bidrar till en svag konkurrens inom bostadsbyggandet enligt Konkurrensverket.

I den färska rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen framgår att det saknas studier av konkurrensen på marknaden för byggmaterial trots att byggmaterial står för en stor del av de totala byggkostnaderna. Konkurrensverket vill nu att det utreds hur bland annat snabba prisförändringar och olika nya krav påverkar marknaden.

Konkurrensverket vill också att kommunala särkrav vid byggande och allmännyttiga bostadsföretags upphandlingar av bostadsbyggen ska granskas i syfte att stärka konkurrensen.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-09-09 18:21:06

Länk till nyhetsarkivet