L

Mer handel på gymnasiets ekonomiprogram

Nu kan det bli mer handel på gymnasiets ekonomiprogram för att säkra handelns kompetensförsörjning. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan.

- Detta är något som branschens parter har arbetat för under flera år. Även om det kommer att dröja innan en permanent lösning är på plats, är det glädjande att regeringen gör insatser för att tillgodose handelns kompetensbehov, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på utbildning och kompetens.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-09-09 18:21:42

Länk till nyhetsarkivet