L

Woodisol slår tillbaka mot Swedisol

Branschorganisationen Swedisol och företaget Woodisol är i luven på varandra. Bråket började i våras då Swedisol stämde Woodisol för vilseledande marknadsföring av träfiberisolering. Nu ger Woodisol sin antagonist svar på  tal och stämmer i sin tur branschorganisationen för otillbörlig marknadsföring.

Enligt byggvarlden.se stämde Swedisol Woodisol i Patent- och Marknadsdomstolen i början av sommaren och krävde en miljon kronor för vilseledande marknadsföring. Det ska bland annat handla om påståenden om miljövänlighet, brandsäkerhet och hälsa som Woodisol ska ha använt i sin marknadsföring.

Swedisol menar att otillbörlig marknadsföring är utbrett i byggbranschen och inget som Swedisol bara vill låta fortgå. Därför har Swedisol försökt bryta trenden, där det, särskilt inom miljöområdet, använts en del uttryck som är svåra att vederlägga i marknadsföringen.

Woodisol hävdar i sin stämningsansökan till Patent- och Marknadsdomstolen att Swedisol angripit de flesta aktörerna inom isoleringsbranschen och velat bestämma vad som är skäliga påståenden vid marknadsföring av isolering.  Woodisol uppger bland annat att det har tagit till sig av Swedisols krav och påståenden och ändrat informationen så att den blivit ännu mer saklig och styrkt riktigheten med fakta. Men nu är det nog. Woodisol framför att man har nått en gräns där Swedisol inte kan tillåtas att ha ensamrätt på att bestämma och styra nivån på informationen. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-09-09 18:22:30

Länk till nyhetsarkivet