L

Bauhaus förlorade i ARN

Bauhaus nekade till att det var byggvaruhusets montör som hade skadat ett underskåp till ett tvättställ som en kund hade köpt hösten 2016. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tror dock på kunden och ger Bauhaus bakläxa.

VVS-forum.se skriver att något i monteringen av underskåpet gick snett så att det skadades baktill. Kunden gjorde en reklamation av skadan och hänvisade till den 10-åriga garantin som framgick av offerten.

Enligt Bauhaus servicetekniker, som då undersökte underskåpet, hade inte montören orsakat skadorna på skåpet. Därför ville inte Bauhaus möta kundens krav. Byggvaruhuset pekade också på att underskåpet hade rapporterats som fuktskadad först efter cirka 1,5 år.

ARN skriver att det av Bauhaus egna uppgifter till kunden framgår att skadan troligen uppkommit vid monteringen och att kunden har bevisat att det är fråga om ett ursprungligt fel.

ARN avfärdar Bauhaus invändning att kunden har reklamerat skadan för sent. ARN hänvisar till att konsumentköplagen är tvingande till köparens fördel och att det inte har framkommit annat än att kunden reklamerat skadan inom skälig tid efter det att han upptäckt felet.

ARN rekommenderar Bauhaus att kostnadsfritt byta ut skåpet, vilket Bauhaus uppger att man ska göra.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-10-07 14:44:15

Länk till nyhetsarkivet