L

Setra utvecklar träindustricenter

Setra börjar tillverka komponenter till dörrar och fönster i Långshyttan nu i oktober. Tillverkningen av korslimmat trä (KL-trä) startar under 2020. Satsningarna görs för att utveckla Långshyttan till ett nytt träindustricenter.

Investeringen syftar till att möta den stora efterfrågan på KL-trä på marknaderna främst i Sverige, Norge och Storbritannien. Setra uppger att korslimmat trä lämpar sig väl för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-10-21 12:05:09

Länk till nyhetsarkivet