L

XL-Bygg växer snabbast

Många butikskedjor har det tufft och ser omsättningen minska. Men för XL-Bygg pekar kurvorna uppåt. XL-Bygg växer allra snabbast av Sveriges större kedjor.

Branschsajten Market.se har granskat boksluten för de 40 största bolagen inom detaljhandeln i Sverige och XL-Bygg har klarat sig bäst.

Den sammanlagda tillväxten för alla de butiksbolag som ingår i XL-Bygg steg med 16,9 procent till 8,2 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret, vilket kan jämföras med branschen totalt, som enligt Bygg- och järnindex växte med 4,8 procent under 2017.

En av anledningarna till den starka tillväxten är växande e-handel.

- Nyckeln till vår framgång handlar mycket om att vårt starka varumärke lockar nya delägare att bli en del av kedjan och att flera av våra befintliga delägare etablerar sig på nya marknader. Vår starka tillväxt inom e-handel via vår delägare Bygghemma är också en bidragande faktor, säger bolagets vd Karin Eriksson till Market.

Bauhaus har också klarat sig bra med en tillväxt på 10,9 procent.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-10-21 12:39:42

Länk till nyhetsarkivet