L

Bravikens sågverk ökar produktionen

Holmen investerar 170 miljoner kronor för att öka produktionen av trävaror vid Bravikens sågverk. Investeringen ökar produktionen med 150 000 kubikmeter och gör att sågverkets totala produktion av trävaror blir drygt en miljon kubikmeter.

Bravikens sågverk invigdes 2011 och har sedan dess vidareutvecklats i flera steg, senast med en ny impregneringsanläggning som togs i bruk under våren 2018. Nu tas nästa steg i utvecklingen genom en investering i torkar och ett nytt justerverk för sortering. De nya torkarna och justerverket beräknas ta i drift under 2020.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-11-05 09:16:57

Länk till nyhetsarkivet