L

Setra lägger ner i Kalix

Setra har försökt sälja sin verksamhet i Rolfs i Kalix sedan ett år tillbaka. Ingen intressent har velat köpa verksamheten och nu inleds en process för att lägga ner den.

Rolfs producerar sågade trävaror samt vidareförädlade produkter till framför allt bygghandeln i Skandinavien. Setra vill öka synergierna inom koncernen för att utveckla den långsiktiga konkurrenskraften och eftersom integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter är låg, läggs verksamheten ner.

Rolfs har 60 cirka anställda.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-11-05 09:18:17

Länk till nyhetsarkivet